มะเร็งปากมดลูก ภัยเงียบสำหรับผู้หญิง

มะเร็งปากมดลูกภัยเงียบสำหรับผู้หญิง

 

มะเร็งปากมดลูก ภัยเงียบสำหรับผู้หญิง

เป็นมะเร็งที่เกิดขึ้นบริเวณปากมดลูกของผู้หญิง นั้นมีอาการบ่งชี้ คือ ตกขาวมามากผิดปกติ ตกขาวคล้ายหนอง เลือดออกจากช่องคลอดอย่างผิดปกติโดยที่ไม่ใช่เลือดประจำเดือน และมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์ หรือผู้ที่อยู่ในวัยทองมีเลือดออกหลังจากที่หมดประจำเดือนไปแล้ว ซึ่งโดยทั่วไปนั้นมักไม่พบอาการแสดงในระยะแรกที่เริ่มป่วย แต่จะเริ่มมีอาการเมื่อเซลล์มะเร็งได้ลุกลามไปมากแล้ว มะเร็งเป็นการเจริญเติบโตของเซลล์ที่แบ่งตัวผิดปกติ อย่างควบคุมไม่ได้ หรือเซลล์ที่เกิดการกลายพันธุ์ เกิดเป็นเนื้องอกที่เป็นเนื้อร้ายลุกลามไปตามอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกายผ่านทางระบบเลือดและระบบน้ำเหลือง มะเร็งปากมดลูก คือ การเกิดเซลล์ผิดปกติบริเวณปากมดลูก ที่อยู่ส่วนภายในสุดของช่องคลอด เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างช่องคลอดกับมดลูก และเป็นทางผ่านของเลือดประจำเดือน

ด้านสถิติที่เชื่อถือได้ในปีล่าสุดที่กล่าวถึงอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อในทุกกลุ่มอายุ พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตด้วยมะเร็งปากมดลูกประมาณ 600 คน ใน 1 แสนคน สูงเป็นลำดับที่ 4 เมื่อเทียบกับกลุ่มการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง โดยรองลงมาจากมะเร็งตับ มะเร็งปอด และมะเร็งเต้านม และจัดอยู่ลำดับที่ 2 ของการเสียชีวิตด้วยมะเร็งในผู้ป่วยหญิงรองจากมะเร็งเต้านม โรคมะเร็งปากมดลูกจึงเป็นหนึ่งในโรคอันตรายถึงชีวิต หากไม่ได้รับการรักษาและปล่อยให้โรคลุกลาม เสมือนภัยเงียบสำหรับผู้หญิง ที่ควรเฝ้าระวังและหมั่นตรวจสุขภาพร่างกายของเราอยู่เสมอด้วยค่ะ

เรียบเรียงใหม่โดย : thaiherbcancer