ซีสต์คืออะไร?

ซีสต์คืออะไร

ซีสต์คืออะไร?

ซีสต์ (Cyst) หมายถึง ถุงน้ำ หรือ ก้อนตุ่ม ที่เกิดขึ้นอย่างผิดปกติภายในร่างกาย โดยก้อนที่โตขึ้นมานั้น ภายในอาจมีสิ่งที่แปลกปลอมได้หลายอย่าง อาทิเช่น อากาศ ของเหลว ไขมัน หรือเซลล์ผิวหนัง เช่นกระดูก เซลล์ผม เล็บ หรือมักเป็นเนื้องอกที่ไม่ร้ายแรง

ซีสต์สามารถเกิดขึ้นที่ใดได้บ้าง

ซีสต์สามารถเกิดขึ้นได้ทุกส่วนตามเนื้อเยื่อของร่างกาย บริเวณที่จะพบซีสต์บ่อยๆนั้น เช่น ที่เต้านม เปลือกตา รังไข่ นิ้วมือ แขน ขา ไต และใต้ผิวหนังในส่วนต่างๆของร่างกาย บางประเภทนั้นสามารถมองเห็นหรือสังเกตุเห็นได้ด้วยตาเปล่า คือจะมีก้อนตุ่มนูนขึ้นที่ผิวหนัง บางประเภทต้องคลำดูถึงจะสังเกตเห็น หรือบางประเภทอาจไม่ปรากฏอาการใด ๆ เนื่องจากอยู่ภายในร่างกาย ซีสต์มีหลายชนิด ดังนั้นเราต้องหมั่นตรวจเช็คร่างกาย ของเราอย่างเป็นประจำ คอยสังเกตุว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับเรา ในร่างกายของเราหรือไม่ และหมั่นไปตรวจสุขภาพอยู่สม่ำเสมอ เพื่อสุขภาพที่ดีและแข็งแรงนะคะ